حراج ایام - دبی - شهریور 1392


  • ایام دبی
  • 25 شهریور 1392
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $124,000
بیشینه برآورد $195,000
مجموع فروش $130,940
میانگین ارزش آثار $8,184
هنرمندان 21
آثار هنری 22
آثار هنری فروخته شده 16
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

The Young Collectors Auction
دبی
22 اردیبهشت 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $3,600
ایام - دبی - خرداد 1393
دبی
06 خرداد 1393
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €800
988 دلار آمریکا
United Nations World Food Programme - Charity Auction
دبی
10 اردیبهشت 1392
مجموع فروش ها $0