حراج هنر معاصر 1


  • Dorotheum وین
  • 10 آذر 1400
گزارش حراج

1
اثر برای فروش
کمینه برآورد €50,000
57,924 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €60,000
69,509 دلار آمریکا
مجموع برآوردها
1
هنرمندان حاضر در حراج
حراج های مرتبط

Contemporary Art II
وین
06 آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
چاپ مدرن و معاصر
وین
25 اردیبهشت 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر، بخش 2
13 خرداد 1395
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €9,000
10,000 دلار آمریکا