حراج هنر مدرن و معاصر


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €2,800
3,169 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €3,500
3,962 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر
03 آذر 1392
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €23,370
31,598 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
01 خرداد 1392
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €14,760
18,923 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
24 آذر 1389
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €6,710
8,947 دلار آمریکا