حراج South South Veza


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $146,300
بیشینه برآورد $146,300
مجموع فروش $23,000
میانگین ارزش آثار $23,000
هنرمندان 10
آثار هنری 10
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر جهان‌‌های هند و اسلام شامل قالیچه‌های شرقی و فرش
06 آبان 1400
£70,000
95,368 دلار آمریکا
- £95,000
129,428 دلار آمریکا

برآورد فروش

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و آفریقای شمالی
05 آبان 1400
€600,800
694,566 دلار آمریکا
- €800,800
925,780 دلار آمریکا

برآورد فروش

هنر معاصر و پساجنگ آنلاین آنلاین
€600
694 دلار آمریکا
- €800
926 دلار آمریکا

برآورد فروش