حراج کلکسیون سپتامبر - روز 2


2 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #1011 (فروخته شده)
رنگ روغن روی تخته
36.25 * 48.25
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$600
40%
تاریخ حراج
دوموشِل آرت گالریز - 19 شهریور 1400

شماره اثر #1154 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
99 * 114.3
برآورد
$400
-
$600
قیمت فروش
$300
40%
تاریخ حراج
دوموشِل آرت گالریز - 19 شهریور 1400