6375 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
Ilfochrome print with added acrylic paint
33 * 30.5
1/4
برآورد
€1,000
1,187 دلار آمریکا
-
€1,500
1,780 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
پیاسا - 1 مهر 1400

Silver print with ink highlights
48.5 * 59
برآورد
€2,000
2,374 دلار آمریکا
-
€3,000
3,560 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
پیاسا - 1 مهر 1400

ترکیب مواد روی بوم
80 * 120
برآورد
Fr.7,000
8,232 دلار آمریکا
-
Fr.9,000
10,584 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
پیگه، هتل دِ وانت ژنو - 31 شهریور 1400

اکریلیک روی کاغذ
110 * 73
برآورد
$600
-
$1,000
قیمت فروش
$0
100%
فروش در
تاریخ حراج
سوسانینز آکشن - 30 شهریور 1400

ترکیب مواد روی کاغذ
71 * 107
برآورد
Fr.600
648 دلار آمریکا
-
Fr.800
864 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
پیگه، هتل دِ وانت ژنو - 29 شهریور 1400

رنگ روغن روی بوم
48 * 61
برآورد
Fr.1,000
1,081 دلار آمریکا
-
Fr.1,500
1,621 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
پیگه، هتل دِ وانت ژنو - 29 شهریور 1400

شماره اثر #4347 (در انتظار)
ترکیب مواد روی کاغذ
75.5 * 55.5
برآورد
Fr.800
864 دلار آمریکا
-
Fr.1,200
1,297 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
پیگه، هتل دِ وانت ژنو - 29 شهریور 1400

شماره اثر #4346 (در انتظار)
mixed technique on canvas, (oil, collage and gilding)
100 * 75
برآورد
Fr.1,500
1,621 دلار آمریکا
-
Fr.2,500
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
پیگه، هتل دِ وانت ژنو - 29 شهریور 1400

ترکیب مواد روی کاغذ
61 * 45.5
برآورد
Fr.800
864 دلار آمریکا
-
Fr.1,200
1,297 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
پیگه، هتل دِ وانت ژنو - 29 شهریور 1400

رنگ روغن روی بوم
23 * 31
برآورد
$2,000
-
$4,000
قیمت فروش
$23,000
666.667%
تاریخ حراج
کُتونه آکشنز - 27 شهریور 1400