6809 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
اکریلیک روی بوم
65 * 100
برآورد
€2,800
3,169 دلار آمریکا
-
€3,500
3,962 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
بلیندارته - 4 آذر 1400

چاپ سیلور ژلاتینی روی آلومینیوم
120 * 150
1/5
برآورد
€4,600
5,329 دلار آمریکا
-
€6,400
7,414 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
فروش در
تاریخ حراج
ژِرمن آکشن - 3 آذر 1400

چاپ دیجیتال روی بوم
110 * 70
برآورد
€1,000
1,158 دلار آمریکا
-
€1,200
1,390 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
فیدسارته - 27 آبان 1400

شماره اثر #438 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
150 * 190
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$23,940
91.52%
تاریخ حراج
فیلیپس - 27 آبان 1400

چاپ سیلور ژلاتینی
56.8 * 45.7
6/10
برآورد
$18,000
-
$22,000
قیمت فروش
$30,240
51.2%
تاریخ حراج
فیلیپس - 27 آبان 1400

شماره اثر 91* (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم، قاب شده
100 * 70
برآورد
£2,000
2,757 دلار آمریکا
-
£3,000
4,135 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400

alabaster sculpture in two parts
98 * 49
برآورد
£8,000
11,027 دلار آمریکا
-
£12,000
16,540 دلار آمریکا
قیمت فروش
£21,500
29,635 دلار آمریکا
115%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400

رنگ روغن روی بوم، قاب شده
122.7 * 11.5
برآورد
£12,000
16,540 دلار آمریکا
-
£20,000
27,567 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,250
21,020 دلار آمریکا
4.688%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400

پاستل و ذغال روی کاغذ، قاب‌شده
55 * 75
برآورد
£3,000
4,135 دلار آمریکا
-
£5,000
6,892 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400

رنگ روغن روی بوم، قاب شده
129 * 99
برآورد
£2,000
2,757 دلار آمریکا
-
£3,000
4,135 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400