مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
200.5 * 150.5
برآورد
£350,000
488,213 دلار آمریکا
-
£450,000
627,703 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
151.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1400

شماره اثر #11 (فروخته شده)
رنگ روغن و پارچه روی بوم
100 * 151
برآورد
£100,000
136,986 دلار آمریکا
-
£150,000
205,479 دلار آمریکا
قیمت فروش
£352,800
483,288 دلار آمریکا
182.24%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400

68 * 56 * 80
برآورد
£45,000
61,644 دلار آمریکا
-
£60,000
82,192 دلار آمریکا
قیمت فروش
£277,200
379,726 دلار آمریکا
428%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400

کلاژ روی مقوا
50 * 35
برآورد
800,000,000﷼
3,107 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
7,768 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
3,302 دلار آمریکا
39.286%
تاریخ حراج
آرتیبیشن - 12 دی 1399

زرنگ روغن روی تخته
45 * 62.8
برآورد
£35,000
46,053 دلار آمریکا
-
£45,000
59,211 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399

شماره اثر #6 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
70 * 100
برآورد
£10,000
13,158 دلار آمریکا
-
£15,000
19,737 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
21,382 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399

رنگ روغن روی بوم
58 * 92
برآورد
£35,000
46,053 دلار آمریکا
-
£45,000
59,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
£252,000
331,579 دلار آمریکا
530%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399

شماره اثر #35 (فروخته شده)
102 * 70
برآورد
£70,000
92,105 دلار آمریکا
-
£90,000
118,421 دلار آمریکا
قیمت فروش
£201,600
265,263 دلار آمریکا
152%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399

برنز
36 * 47 * 38
برآورد
£25,000
31,250 دلار آمریکا
-
£35,000
43,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£68,750
85,938 دلار آمریکا
129.167%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399

رنگ روغن روی بوم
100 * 210
برآورد
£120,000
150,000 دلار آمریکا
-
£180,000
225,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£150,000
187,500 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399