مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم، قاب شده
176 * 127
برآورد
£100,000
139,782 دلار آمریکا
-
£150,000
209,673 دلار آمریکا
قیمت فروش
£598,750
836,944 دلار آمریکا
379%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400

اسپری رنگ روی مقوا
41 * 57
برآورد
£1,500
2,113 دلار آمریکا
-
£2,500
3,521 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,232 دلار آمریکا
14.75%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399

اسپری رنگ روی مقوا، قاب‌شده
41 * 57
برآورد
£2,500
3,378 دلار آمریکا
-
£3,000
4,054 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398