حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه


  • آدر پاریس
  • 15 آذر 1396
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €320,500
377,059 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €395,000
464,706 دلار آمریکا
مجموع فروش €43,750
51,471 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €14,583
17,157 دلار آمریکا
هنرمندان 10
آثار هنری 11
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و پساجنگ
پاریس
09 مهر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €704
818 دلار آمریکا
POST-WAR & CONTEMPORARY ART
پاریس
22 آذر 1398
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €19,840
22,044 دلار آمریکا
Abstract and Contemporary Art
پاریس
21 آذر 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها €88,832
100,945 دلار آمریکا