حراج قرن بیستم و بیست و یکم: آمستردام آنلاین


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €5,000
5,659 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €7,000
7,923 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و پساجنگ آمستردام
آمستردام
23 اردیبهشت 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,125
11,413 دلار آمریکا
Post-War and Contemporary Art
آمستردام
14 آبان 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €67,500
84,375 دلار آمریکا
Nineteen to Now, incl. Topographical Observations
آمستردام
14 شهریور 1391
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €95,480
119,350 دلار آمریکا