حراج هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,296,000
1,788,326 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,807,000
2,493,446 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,690,874
2,333,205 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £30,743
42,422 دلار آمریکا
هنرمندان 52
آثار هنری 78
آثار هنری فروخته شده 55
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

گردآوری شده ‌های معاصر
لندن
19 آبان 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنرهای جهان اسلام و هند شامل قالیچه‌ها و فرش‌های مرغوب
لندن
05 آبان 1400
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر
لندن
28 مرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا