حراج کالکشن کنزو تاکادا


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €8,000
9,730 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €11,000
13,379 دلار آمریکا
مجموع فروش €18,200
22,136 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €9,100
11,068 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و پساجنگ 2
15 خرداد 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,940
5,564 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم - از 1950 تا به امروز
29 اسفند 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €5,850
6,642 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم از 1950 تا به امروز
24 مهر 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,940
5,744 دلار آمریکا