حراج عکس‌های معاصر


  • ساتبیز نیویورک
  • 06 مهر 1400
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $15,000
بیشینه برآورد $25,000
مجموع فروش $37,800
میانگین ارزش آثار $37,800
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر آنلاین
نیویورک
02 مهر 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,512
زندگی در میان هنرمندان: عکس‌های معاصر از مجموعه خصوصی معتبر آنلاین
نیویورک
31 شهریور 1400
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $23,436