حراج چاپ‌ها + چند نسخه‌ای‌ها


  • راگو
  • 21 مهر 1400
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $800
بیشینه برآورد $1,200
مجموع فروش $750
میانگین ارزش آثار $750
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر + پساجنگ
19 آبان 1397
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $500
هنر پسا جنگ و هنر معاصر
17 اردیبهشت 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $3,250
هنر و حراجی راگو
31 فروردین 1392
800 - 1,200

برآورد فروش