حراج هنر معاصر آنلاین


  • ساتبیز نیویورک
  • 02 مهر 1400
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $4,000
بیشینه برآورد $6,000
مجموع فروش $1,512
میانگین ارزش آثار $1,512
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌های معاصر
نیویورک
06 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $37,800
زندگی در میان هنرمندان: عکس‌های معاصر از مجموعه خصوصی معتبر آنلاین
نیویورک
31 شهریور 1400
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $23,436