حراج عکاسی


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €4,600
5,329 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €6,400
7,414 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج هنر
زوریخ
13 خرداد 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکاسی
زوریخ
16 تیر 1400
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا
شولر آکشن زوریخ - تیر 99
زوریخ
02 تیر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا