حراج حراج روز هنر معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد HK$100,000
12,849 دلار آمریکا
بیشینه برآورد HK$200,000
25,699 دلار آمریکا
مجموع فروش HK$302,400
38,856 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار HK$302,400
38,856 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

گردآوری شده‌های معاصر
پاریس
14 مهر 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکس‌های معاصر
نیویورک
06 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $37,800