بازبینی تکه‌ها و موجودیت
نیویورک
1 مهر 1400 - 24 مهر 1400

مروری بر آثار جلال شباهنگی
26 شهریور 1400 - 16 مهر 1400

حواشی لیلی
تهران
26 شهریور 1400 - 12 مهر 1400

در حیرت پرنده
تهران
19 شهریور 1400 - 6 مهر 1400

آداد
تهران
12 شهریور 1400 - 2 مهر 1400

مروری بر آثار نقاشی محمود زنگنه
تهران
15 مرداد 1400 - 24 مرداد 1400

کمتر جنجالی
تهران
29 خرداد 1400 - 15 تیر 1400

کُلَّه سِر
تهران
28 خرداد 1400 - 8 تیر 1400

نقاشی‌های علی صادقی
تهران
28 خرداد 1400 - 8 تیر 1400

زوال باشکوه 1399-1394
تهران
21 خرداد 1400 - 1 مرداد 1400