پِیپِر پوزیشنز بازل 2023


بازل
23 خرداد - 28 خرداد 1402
پِیپر پوزیشنز در طول هفته‌ی آرت بازل، از گالری‌های بین‌المللی دعوت می‌کند تا فرصتی برای ارائه‌ی آثار برجسته‌ترین و مهم‌ترین هنرمندان خود با تمرکز بر طراحی و خلق آثار روی کاغذ -از هنر معاصر گرفته تا مدرن- فراهم سازد.
دوره‌ی چهارم پِیپر پوزیشنز در سالن چاپ آکرمانسهوف واقع در خیابان یوهان فوشتهاد 21-19، 4056 بازل، با فاصله‌ی چند دقیقه‌ پیاده‌روی از شیفلنده و هتل ترویس رویس برگزار می‌شود.