گزارش حراج ساتبیز هنر قرن بیستم خاورمیانه 2023

13 اردیبهشت 1402
 حراج هنر قرن بیستم / خاورمیانه ساتبیز از  24 فروردین تا 7 اردیبهشت 1402 برگزار شد. در این حراج 17 اثر از 8 هنرمند ایرانی حضور داشت. در این گزارش آماری از قبیل تعداد هنرمندان، تعداد آثار فروخته شده، ملیت هنرمندان و قیمت‌ آثار ارائه شده است. در بررسی قیمت آثار، نمودارهایی شامل اطلاعات نرخ رشد و بازه‌ی قیمتی نیز قابل مشاهده است.
اثر جولیانا سرافیم هنرمند فلسطینی فروخته شده به قیمت 47 هزار دلار

 حراج هنر قرن بیستم خاورمیانه ساتبیز از 24 فروردین تا 7 اردیبهشت 1402 به صورت آنلاین[1] برگزار شد. مجموع فروش این دوره دو میلیون و 320 هزار دلار و میانگین قیمت هر اثر 44 هزار دلار بود.

در این دوره آثاری از 38 هنرمند از کشورهای ایران، عراق، لبنان، فلسطین، سوریه، ترکیه، مراکش و مصر حضور داشتند. در میان آن‌ها نام هشت هنرمند ایرانی به چشم می‌خورد: منوچهر یکتایی، فرهاد مشیری، سهراب سپهری، سیراک ملکونیان، مارکو گریگوریان، محسن وزیری مقدم، مسعود عربشاهی و فریدون رحیمی‌آسا.

در این حراج 65 اثر هنری ارائه شد که 17 اثر متعلق به هنرمندان ایرانی بود؛ در واقع یک پنجم کل آثار را کارهای هنرمندان اهل ایران تشکیل می‌داد. از میان این 17 اثر، تنها 12 اثر فروخته شد و 5 اثر فروش نرفت. این آثار متعلق به محسن وزیری مقدم، مسعود عربشاهی و فریدون رحیمی آسا بود. از کل 65 اثر ارائه شده در این حراج، 53 اثر فروخته شد و 12 اثر فروخته نشده باقی ماند.

یکی از مهم‌ترین اتفاقات این حراج، فروش «ظرف میوه» اثر منوچهر یکتایی با قیمت 205 هزار دلار بود. این اثر عنوان گران‌ترین اثر فروخته‌شده‌ی این حراج را (مشترکاً با ایتل عدنان) از آن خود کرد. «ظرف میوه» با برآورد قیمتی بین 24 تا 37 هزار دلار در این حراج ظاهر شد که نهایتاً با 560 % رشد نسبت به میانه‌ی برآوردها چکش خورد و در جایگاه دومین اثر با بیشترین میزان رشد قرار گرفت. بعد از آن، ترکیب مواد روی بوم مارکو گریگوریان در جایگاه دومین اثر گران این حراج، با قیمت 189 هزار دلار قرار گرفت.