آدم حنين‎

مصر | 1308 - 1399
مقایسه
در حراج ها

اولین حضور
تعداد حضور
9
تعداد آثار
17
میانگین قیمت فروش
41,929 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
23,767 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
34,979 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
82.353%
میانگین رشد ارزش آثار
43.429%