• پرنده 1351 - 1388
  • برنز
  • مجسمه
  • 35 * 60 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 8
  • نسخه 7
  • امضاشده و شماره خورده "7/8 A.HENEIN" 
برآورد
€18,000
19,355 دلار آمریکا
- €25,000
26,882 دلار آمریکا
قیمت فروش
€30,000
32,258 دلار آمریکا
39.535%
سایر آثار هنری آدم حنين‎

آرتچارت | فرم انتزاعی از آدم حنين‎
فرم انتزاعی
برآورد
£6,000
8,270 دلار آمریکا
-
£8,000
11,027 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,925
12,302 دلار آمریکا
27.5%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | میز از آدم حنين‎
میز
برآورد
£6,000
8,270 دلار آمریکا
-
£8,000
11,027 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,544 دلار آمریکا
9.286%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | هشیاری خاموش از آدم حنين‎
هشیاری خاموش
برآورد
€3,000
3,656 دلار آمریکا
-
€4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,850
7,130 دلار آمریکا
67.143%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 41,929 دلار آمریکا
کمینه برآورد 23,767 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 34,979 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+43.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | قلب 1 از امیر مسعود اخوان جم
قلب 1
برآورد
10,000,000,000﷼
31,250 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
34,375 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401