آرت چارت | فایل‌های ک - 655 از طارق أل غصين
فایل‌های ک - 655
برآورد
£2,000
2,760 دلار آمریکا
-
£3,000
4,140 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرت چارت | خروج شیرین و فرهاد از بابک کاظمی
خروج شیرین و فرهاد
برآورد
$5,000
-
$7,000
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 15 شهریور 1397
آرت چارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی دفتر یادداشت شهر از مجید کورنگ بهشتی
بدون عنوان از مجموعه‌ی دفتر یادداشت شهر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 خرداد 1393
آرت چارت | سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی) از عباس کیارستمی
سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی)
برآورد
£1,500
1,948 دلار آمریکا
-
£2,000
2,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,273 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 8 آبان 1399
آرت چارت | ترکیب‌بندی برف و طبیعت از عباس غریب
ترکیب‌بندی برف و طبیعت
برآورد
€1,000
1,158 دلار آمریکا
-
€1,200
1,390 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 27 آبان 1400
آرت چارت | سفیدبرفی و پسر جوان از عباس قریب
سفیدبرفی و پسر جوان
برآورد
€800
878 دلار آمریکا
-
€1,200
1,317 دلار آمریکا
قیمت فروش
€512
562 دلار آمریکا
48.8%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 27 اسفند 1398
آرت چارت | سفید برفی از عباس قریب
سفید برفی
برآورد
€500
612 دلار آمریکا
-
€800
980 دلار آمریکا
قیمت فروش
€614
752 دلار آمریکا
5.538%
تاریخ حراج
حراج فینارته - 27 آذر 1399
آرت چارت | آتشفشان #1 از گوهر دشتی
آتشفشان #1
برآورد
€6,000
5,882 دلار آمریکا
-
€7,000
6,863 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,000
2,941 دلار آمریکا
53.846%
تاریخ حراج
حراج میتینگ آرت - 9 مهر 1401
آرت چارت | زنی در برف از عباس قریب
زنی در برف
برآورد
€800
890 دلار آمریکا
-
€1,200
1,335 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 8 آبان 1398