تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

نیمه - شریف
13 اسفند 1400
سایر آثار هنری آرمان استپانیان

آرت چارت | بالکن از آرمان استپانیان
بالکن
برآورد
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرت چارت | بدون عنوان از آرمان استپانیان
بدون عنوان
برآورد
€1,600
1,315 دلار آمریکا
-
€1,800
1,480 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
تاجان - 5 اردیبهشت 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,189 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,300 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,428 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+33.705%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از جميل ملاعب
بدون عنوان
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | اولین پیشنهاد از امیر ح.فلاح
اولین پیشنهاد
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 10 اردیبهشت 1400
آرت چارت | بدون عنوان از مهدی حسینی
بدون عنوان
برآورد
80,000,000﷼
311 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
388 دلار آمریکا
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 12 دی 1399