• از مجموعه نیروی حرکت: “Pelo Inverno até à Primavera”
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 250 * 100 سانتی متر
آرت چارت | خانه‌ی شاعر از شهرام کریمی
خانه‌ی شاعر
برآورد
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرت چارت | بدون عنوان از محمد فدوی
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
2,188 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
2,813 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
2,188 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرت چارت | مادر ایمان از سمیرا علیخانزاده
مادر ایمان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرت چارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی پاپ‌آرتهای قجری از کامبیز درم بخش
بدون عنوان از مجموعه‌ی پاپ‌آرتهای قجری
برآورد
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرت چارت | موسیقی از بهمن بروجنی
موسیقی
برآورد
1,000,000,000﷼
4,000 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
380%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرت چارت | آبتنی‌کردن شیرین از رضوان صادق زاده
آبتنی‌کردن شیرین
برآورد
1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,400 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
6,800 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرت چارت | بدون عنوان از هادی جمالی
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
62.5%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرت چارت | گلفروشان از ناصر اویسی
گلفروشان
برآورد
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
32,813 دلار آمریکا
142.857%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرت چارت | بدون عنوان از حسن روح الامین
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
11,250 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401