تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آرشیو ۲ - آرتیبیشن
6 اسفند 1400
سایر آثار هنری ابراهیم فرجی

آرت چارت | بدون عنوان از ابراهیم فرجی
بدون عنوان
برآورد
£3,000
4,140 دلار آمریکا
-
£4,000
5,520 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرت چارت | بدون عنوان از ابراهیم فرجی
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
3,042 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,600,000,000﷼
12,167 دلار آمریکا
220%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,469 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,838 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,984 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.667%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | سرزمین‌های دور ، از مجموعه‌ی ساحل از حانیه دلکرا
سرزمین‌های دور ، از مجموعه‌ی ساحل
برآورد
€1,200
1,387 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,690
1,954 دلار آمریکا
12.667%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | بهشت، از مجموعه‌ی ساحل از حانیه دلکرا
بهشت، از مجموعه‌ی ساحل
برآورد
€1,200
1,387 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,560
1,803 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان از هانیبال سروجی
بدون عنوان
برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400