• بدون عنوان 1380
  • رنگ روغن روی کاغذ
  • نقاشی
  • 22.3 * 29.3 سانتی متر
  • امضا شده به فارسی "Ahmed Esfandiari" پایین راست، تاریخ‌خورده به فارسی  "80/5/17" (August 8, 2001)
برآورد
€3,000
2,824 دلار آمریکا
- €6,000
5,647 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری احمد اسفندیاری

آرت چارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
برآورد
60,000,000﷼
333 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
666 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 20 خرداد 1399
آرت چارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,302 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,419 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,779 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+20.49%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از هانیبال سروجی
بدون عنوان
برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان از هانیبال سروجی
بدون عنوان
برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,950
2,254 دلار آمریکا
25.806%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | اولین پیشنهاد از امیر ح.فلاح
اولین پیشنهاد
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 10 اردیبهشت 1400