• بدون عنوان 1351
  • جوهر روی کاغذ
  • طراحی
  • 17.1 * 25.4 سانتی متر
  • امضاشده بالا چپ
برآورد
$10 - $10
قیمت فروش
$550
5400%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | پرتره‌ها از بهمن بروجنی
پرتره‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آذر 1394
آرت چارت | صورت‌ها از بهمن بروجنی
صورت‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آذر 1394
آرت چارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$425
4150%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 25 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,954 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,748 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,251 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1254.007%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022