• بدون عنوان 1376
  • جوهر روی کاغذ
  • طراحی
  • 28 * 19 سانتی متر
  • امضاشده در پایین اثر
برآورد
$10 - $10
قیمت فروش
$160
1500%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,954 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,748 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,251 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1254.007%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022