برآورد
$10 - $10
قیمت فروش
$160
1500%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$180
1700%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 8 مرداد 1401
آرت چارت | طراحی گل و مرغ، ایران، قرن بیستم از هنرمند ناشناس
طراحی گل و مرغ، ایران، قرن بیستم
برآورد
£100
132 دلار آمریکا
-
£150
197 دلار آمریکا
قیمت فروش
£140
184 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 12 فروردین 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,954 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,748 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,251 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1254.007%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022