آرتچارت | بدون عنوان از سهیل مختار
بدون عنوان
برآورد
£450
628 دلار آمریکا
-
£550
767 دلار آمریکا
قیمت فروش
£255
356 دلار آمریکا
49%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی قدیانلو
بدون عنوان
برآورد
£300
353 دلار آمریکا
-
£500
588 دلار آمریکا
قیمت فروش
£438
515 دلار آمریکا
9.5%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 10 شهریور 1401
آرتچارت | خشخاش‌ها در طبیعت از لِنا كلكيان
خشخاش‌ها در طبیعت
برآورد
£800
1,106 دلار آمریکا
-
£1,200
1,659 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | او کسی که ستاره‌ها را می‌شمارد - حروفِ گمشده‌ی ابوموغله از تیمو ناصری
او کسی که ستاره‌ها را می‌شمارد - حروفِ گمشده‌ی ابوموغله
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 فروردین 1396
آرتچارت | ماوس پَد از کور پور
ماوس پَد
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1395
آرتچارت | ماوس پَد از کور پور
ماوس پَد
برآورد
 
قیمت فروش
75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 مهر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از طلا مدنی
بدون عنوان
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$4,064
18.72%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 8 فروردین 1402
آرتچارت | مشکل میز از طلا مدنی
مشکل میز
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$13,860
7.6%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | مشکل میز از طلا مدنی
مشکل میز
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$13,860
7.6%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 26 اردیبهشت 1402