آرت چارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$85
750%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 29 مرداد 1401
آرت چارت | عشاق از عُمَر ال نقدی
عشاق
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£829
1,137 دلار آمریکا
33.7%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$170
1600%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 5 شهریور 1401
آرت چارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
€300
338 دلار آمریکا
-
€500
564 دلار آمریکا
قیمت فروش
€370
417 دلار آمریکا
7.5%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرت چارت | لطیف از اردشیر محصص
لطیف
برآورد
€200
225 دلار آمریکا
-
€300
338 دلار آمریکا
قیمت فروش
€200
225 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرت چارت | بدون عنوان از آلفرد بسبوس
بدون عنوان
برآورد
£2,500
3,290 دلار آمریکا
-
£4,000
5,265 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرت چارت | Menorah II از اردشیر محصص
شمعدان 2
برآورد
£800
1,127 دلار آمریکا
-
£1,200
1,690 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,437 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرت چارت | Menorah III از اردشیر محصص
شمعدان 3
برآورد
£800
1,127 دلار آمریکا
-
£1,200
1,690 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرت چارت | مادر و فرزند از اردشیر محصص
مادر و فرزند
برآورد
£1,000
1,408 دلار آمریکا
-
£1,500
2,113 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399