• سلف پرتره قرمز 1369
  • مدادرنگی روی مقوا
  • نقاشی
  • 11 * 16.5 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "90"
برآورد
£1,200
1,690 دلار آمریکا
- £1,800
2,535 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری اردشیر محصص

آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$325
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,621 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,160 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,255 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1365.267%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان (مرد در مزرعه) از نیاز باباتبار
بدون عنوان (مرد در مزرعه)
برآورد
£250
343 دلار آمریکا
-
£500
686 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | چشم‌انداز سوئیس 1.5 از حسین والامنش
چشم‌انداز سوئیس 1.5
برآورد
$400
-
$600
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1401
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,250,000,000﷼
10,870 دلار آمریکا
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 25 مهر 1399