برآورد
$10 - $10
قیمت فروش
$250
2400%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | لطیف از اردشیر محصص
لطیف
برآورد
€200
225 دلار آمریکا
-
€300
338 دلار آمریکا
قیمت فروش
€200
225 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرت چارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$225
2150%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 25 تیر 1401
آرت چارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$225
2150%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 18 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,954 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,748 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,251 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1254.007%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022