افشین پیر هاشمی

ایران | 1353
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 68,448 دلار آمریکا
کمینه برآورد 30,146 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 41,850 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+68.485%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021