آرتچارت | بدون عنوان از نریمان فرخی
بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,879 دلار آمریکا
-
£4,000
5,173 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,849 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | مجله پلی بوی از بابک بیداریان
مجله پلی بوی
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | بدون عنوان از سمیرا علیخانزاده
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,382 دلار آمریکا
-
£1,500
2,073 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,125
1,555 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز کلانتری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393
آرتچارت | درختان از منوچهر نیازی
درختان
برآورد
$5,000
-
$7,000
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 7 فروردین 1398
آرتچارت | ساهارا (صحرای بزرگ آفریقا) از عارف ال رایس
ساهارا (صحرای بزرگ آفریقا)
برآورد
£90,000
111,843 دلار آمریکا
-
£130,000
161,551 دلار آمریکا
قیمت فروش
£114,300
142,041 دلار آمریکا
3.909%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | Nature morte aux poissons, pot et bouteille, triptyque از بهمن محصص
ماهی، دیگ و بطری
برآورد
 
قیمت فروش
403.704%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از مرتضی ممیز
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
96%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1387
آرتچارت | بدون عنوان از منصوره حسینی
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
16,214 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399