• پایداری ( از مجموعه صخره ها) 1399
  • ساخت و ساز دستی، کویل
  • مجسمه
  • 11 * 41 * 26 سانتی متر
آرت چارت | زمین (بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی) از سیمین اکرامی
زمین (بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی)
برآورد
 
قیمت فروش
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرت چارت | بز از توکل اسماعیلی
بز
برآورد
 
قیمت فروش
214.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392