تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آخرین اتفاق ۱۴۰۰ - مژده
6 اسفند 1400
سایر آثار هنری امیرحسین دلبری

آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از صادق ادهم
بدون عنوان
برآورد
$1,800
-
$3,000
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرت چارت | لدا و قو از بهمن محصص
لدا و قو
برآورد
€8,000
8,421 دلار آمریکا
-
€12,000
12,632 دلار آمریکا
تاریخ حراج
وانینس - 14 تیر 1401
آرت چارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
76%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394