آرت چارت | الهه قرون از مجموعه سکوت از کوروش گلناری
الهه قرون از مجموعه سکوت
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
12,528 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرت چارت | هیچ زرد از پرویز تناولی
هیچ زرد
برآورد
 
قیمت فروش
94.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 آذر 1387
آرت چارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
83.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1389
آرت چارت | Standing Poet از پرویز تناولی
شاعر ایستاده
برآورد
 
قیمت فروش
11.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرت چارت | Standing Poet از پرویز تناولی
شاعر ایستاده
برآورد
 
قیمت فروش
11.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرت چارت | Standing Poet از پرویز تناولی
شاعر ایستاده
برآورد
 
قیمت فروش
11.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرت چارت | عشاق از پرویز تناولی
عشاق
برآورد
 
قیمت فروش
4.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1390
آرت چارت | Poet and Cage از پرویز تناولی
شاعر و قفس
برآورد
 
قیمت فروش
15.625%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرت چارت | اطمینان دادن از بهمن دادخواه
اطمینان دادن
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 خرداد 1388