امیر مسعود اخوان جم

ایران | 1348
نمایشگاه ها

آخرین اتفاق ۱۴۰۰
تهران
6 اسفند - 17 اسفند 1400
مسیر زندگی
تهران
24 اردیبهشت - 12 خرداد 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,826 دلار آمریکا
کمینه برآورد 31,408 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 46,416 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1.532%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022