برآورد
£800
1,113 دلار آمریکا
- £10,000
13,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,805
3,901 دلار آمریکا
48.056%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | چشم‌انداز قرمز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز قرمز
برآورد
€2,000
2,312 دلار آمریکا
-
€3,000
3,468 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
3,006 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | چادر سبز شماره 3 از شیوا احمدی
چادر سبز شماره 3
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1389
آرت چارت | بدون عنوان از احمد امین نظر
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری اِم اِسمارت

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,901 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,113 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,906 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-48.056%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها