• بدون عنوان 3 1389
  • silkscreen ink and marquetry on panel
  • نقاشی
  • 41 * 45.4 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "اندیشه آوینی 2011" (پشت اثر)
19 اسفند 1400
برآورد
$3,000 - $5,000
فروخته نشده
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,875 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,032 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,710 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-33.824%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرت چارت | درویش از رئوف رفاعی
درویش
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,632 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرت چارت | دروازه ‌فِر از طلا مدنی
دروازه ‌فِر
برآورد
HK$100,000
12,849 دلار آمریکا
-
HK$200,000
25,699 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$302,400
38,856 دلار آمریکا
101.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 18 مهر 1400
آرت چارت | بدون عنوان از محمود ساکی
بدون عنوان
برآورد
£150
209 دلار آمریکا
-
£250
349 دلار آمریکا
قیمت فروش
£191
266 دلار آمریکا
4.5%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399