• بدون عنوان 1392
  • چاپ روی کاغذ عکاسی
  • عکاسی
  • 30 * 20 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 1/5+1Ap
  • نسخه 2
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آخرین اتفاق ۱۴۰۰ - مژده
6 اسفند 1400
آثار هنری مشابه

آرت چارت | جاده‌ها از عباس قریب
جاده‌ها
برآورد
€500
526 دلار آمریکا
-
€600
632 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 22 اردیبهشت 1401
آرت چارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1393
آرت چارت | بدون عنوان (برف) از عباس قریب
بدون عنوان (برف)
برآورد
€250
281 دلار آمریکا
-
€300
337 دلار آمریکا
قیمت فروش
€320
360 دلار آمریکا
16.364%
تاریخ حراج
حراج فینارته - 29 خرداد 1399