تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آرشیو ۲ - آرتیبیشن
6 اسفند 1400
سایر آثار هنری بهزاد شیشه گران

آرت چارت | صدا از بهزاد شیشه گران
صدا
برآورد
 
قیمت فروش
214.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرت چارت | بدون عنوان از بهزاد شیشه گران
بدون عنوان
برآورد
25,000,000﷼
162 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
519 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000﷼
195 دلار آمریکا
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 16 اسفند 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,457 دلار آمریکا
کمینه برآورد 997 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,481 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+85.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از هانیبال سروجی
بدون عنوان
برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان از هانیبال سروجی
بدون عنوان
برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,950
2,254 دلار آمریکا
25.806%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | اولین پیشنهاد از امیر ح.فلاح
اولین پیشنهاد
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 10 اردیبهشت 1400