تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آرشیو ۲ - آرتیبیشن
6 اسفند 1400
سایر آثار هنری بهزاد شیشه گران

آرت چارت | صدا از بهزاد شیشه گران
صدا
برآورد
 
قیمت فروش
214.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرت چارت | بدون عنوان از بهزاد شیشه گران
بدون عنوان
برآورد
25,000,000﷼
162 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
519 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000﷼
195 دلار آمریکا
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 16 اسفند 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,457 دلار آمریکا
کمینه برآورد 997 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,481 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+85.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان (مرد در مزرعه) از نیاز باباتبار
بدون عنوان (مرد در مزرعه)
برآورد
£250
343 دلار آمریکا
-
£500
686 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | بدون عنوان از Dzamil Kamangar
بدون عنوان
برآورد
£300
418 دلار آمریکا
-
£400
558 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرت چارت | چشم‌انداز سوئیس 1.5 از حسین والامنش
چشم‌انداز سوئیس 1.5
برآورد
$400
-
$600
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1401