بهمن محصص

ایران | 1309 - 1389
نمایشگاه ها

ویروس مجموعه‌داری
تهران
14 شهریور 1399 - 4 مهر 1399
ارمغان
14 بهمن 1399 - 29 فروردین 1400
مقالات مرتبط

‌‌‌گـفتگویی‌ با بهمن محصص 21 دی 1400
این مصاحبه توسط جواد مجابی صورت گرفته و در مردادماه 1349 در شماره‌ی 180 مجله‌ی تندیس به چاپ رسیده است.
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 146,752 دلار آمریکا
کمینه برآورد 71,707 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 97,718 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+73.188%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022