• گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا 1370
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 150 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده محصص 92
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
- £120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از کور پور
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
239.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1393
آرت چارت | رویاهای شیرین از فرهاد مشیری
رویاهای شیرین
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1394
آرت چارت | نگو که خیلی دیره، عشقت نرفته از یاد از فرهاد مشیری
نگو که خیلی دیره، عشقت نرفته از یاد
برآورد
 
قیمت فروش
13.214%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرت چارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20.93%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | طبیعت بی‌جان (فلفل‌ها) از بهمن محصص
طبیعت بی‌جان (فلفل‌ها)
برآورد
$8,000
-
$12,000
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 7 فروردین 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 142,960 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,887 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,300 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.357%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022