• مرگ مارتین لوتر کینگ 1346
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 165.1 * 100.2 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
5 اردیبهشت 1396
برآورد
قیمت فروش
77.197%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | کارگران در حال استراحت از حامد اویس
کارگران در حال استراحت
برآورد
£35,000
48,356 دلار آمریکا
-
£45,000
62,172 دلار آمریکا
قیمت فروش
£437,500
604,449 دلار آمریکا
993.75%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرت چارت | IL MINOTAURO FA PAURA ALLA GENTE PER BENE (THE MINOTAUR SCARES THE GOOD PEOPLE) از بهمن محصص
مینوتور مردم خوب را می ترساند
برآورد
£280,000
394,366 دلار آمریکا
-
£350,000
492,958 دلار آمریکا
قیمت فروش
£549,000
773,239 دلار آمریکا
74.286%
تاریخ حراج
ساتبیز - 4 اردیبهشت 1397
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرت چارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20.93%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 142,960 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,887 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,300 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.357%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022