• لدا و قو 1358
  • برنز
  • مجسمه
  • 11.5 * 11.3 * 22.5 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده پایین راست
14 تیر 1401
برآورد
€8,000
8,421 دلار آمریکا
- €12,000
12,632 دلار آمریکا
اعلام نشده
آثار هنری مشابه

آرت چارت | پرتره‌ی نیاکان شماره 4 از ضیا عزاوی
پرتره‌ی نیاکان شماره 4
برآورد
£7,000
9,675 دلار آمریکا
-
£10,000
13,822 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,625
21,596 دلار آمریکا
83.824%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرت چارت | هشیاری خاموش از آدم حنين‎
هشیاری خاموش
برآورد
€3,000
3,656 دلار آمریکا
-
€4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,850
7,130 دلار آمریکا
67.143%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | مادر و پسر از محمد غنی حکمت
مادر و پسر
برآورد
£4,000
5,526 دلار آمریکا
-
£6,000
8,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
5,181 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرت چارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20.93%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 142,960 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,887 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,300 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.357%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022