• عشاق 1352
  • برنز
  • مجسمه
  • 97 * 37 * 57 سانتی متر
  • حک شده و تاریخ خورده 1974-74
برآورد
£60,000
82,793 دلار آمریکا
- £80,000
110,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
£189,000
260,798 دلار آمریکا
170%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | Poet and Cage از پرویز تناولی
شاعر و قفس
برآورد
 
قیمت فروش
15.625%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرت چارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20.93%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 142,960 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,887 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,300 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.357%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022